Leeraanbod

Appreciative Inquiry Academy

Verrijk je persoonlijke en professionele ontwikkeling met Appreciative Inquiry.

Laat je inspireren door de AI Academy. 

Appreciative Inquiry In-company programma
Een effectieve en efficiënte manier om medewerkers de leergang te laten volgen, met een extra ‘multiplier’ effect,
omdat de deelnemers elkaar intercollegiaal aanvullen en versterken.
 • Een impactvolle manier van action learning
 • beschikbaar vanaf een (potentieel) aantal van twaalf deelnemers namens dezelfde organisatie
 • desgewenst ondersteuning bij informatiesessies en interne werving van deelnemers
 • deelnemers werken aan hun eigen casuïstiek en tevens aan collectieve speerpunten
 • programma wordt op maat samengesteld uit de modules en blokken van de AI Academy
Effectief

 • deelnemers stimuleren en versterken elkaar intercollegiaal
 • continue ‘spin-off’ in de organisatie
 • deelnemers kennen elkaars context
 • programma focust mede op de strategische speerpunten van de organisatie
Efficiënt

 • leren vindt plaats op eigen locaties en binnen zelf georganiseerde tijdsblokken
 • efficiëntie-voordelen inzake studiebegeleiding komen ten voordele van de opdrachtgever
 • mogelijkheid voor niet-deelnemers binnen de organisatie om programmaonderdelen bij te wonen
Accreditatie

 • deelnemers die voldoende studieonderdelen hebben gevolgd, komen desgewenst in aanmerking voor HBO certificatie via de AI Academy Practitioner module
Investering

 • na uitgebreide intake en programma-ontwerp wordt een vaste prijs overeengekomen
 • financiële voordelen per deelnemer kunnen oplopen tot 30% ten opzichte van de open leergang
Ja, ik wil graag meer weten over de toegevoegde waarde van een in-company programma binnen mijn organisatie.

Advanced AI
Verfijn je vaardigheden zodat je de ander waarderend onderzoekend kunt bekrachtigen.

.

Hoe wil jij de kunst van het relationeel handelen benutten?

Deze verdiepingsmodule richt zich speciaal op het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit van communicatie, door middel van waarderend onderzoekende bejegening van de ander. Dit variëert van het vlottrekken van vastgelopen conversaties tot het generatieve, bekrachtigende interview, en hoe je iemands verhaal aan het papier toevertrouwt. Het draait om je grondhouding en de kunst van het stellen
van richtinggevende vragen.
Deze verdiepingsmodule kent zes studiedagen, verspreid over maximaal zes maanden. De studielocatie is centraal in Nederland. Tijdens een intakegesprek wordt nagegaan of je over voldoende AI basiskennis beschikt om in deze module te kunnen instromen. Deze leergang wordt mede verzorgd door experts en docenten op academisch niveau en begeleid door een Appreciative Inquiry Practitioner als kerndocent.
Basismodule AI Fundamenten
Maak zodanig kennis met de kunst van het Waarderend Onderzoeken dat je er in je werk en privé mee aan  de slag kunt. 
Wat zou jij met deze waardevolle bagage willen bereiken?
Maak uitgebreid kennis met de fundamenten en achtergronden van Appreciative Inquiry, en de toepassing ervan vanuit de drie invalshoeken organisatieverandering, hoogwaardige bejegening en waarderend onderzoekende grondhouding. Na het volgen van de AI Fundamenten heb je voldoende kennis en praktische ervaringen opgedaan om in je eigen omgeving met Appreciative Inquiry aan de slag te gaan.
Deze basismodule kent vier leerblokken van in totaal zes dagen, verspreid over maximaal drie maanden. De studielocatie is centraal in Nederland. Voordat je aan de opleiding begint, heb je je eerste leerervaring al gehad: een AI interview door één van de leermeesters. Deze leergang wordt verzorgd door Appreciative Inquiry Practitioners met een brede ervaring.