Leeraanbod

Appreciative Inquiry Academy

Verrijk je persoonlijke en professionele ontwikkeling met Appreciative Inquiry.

Laat je inspireren door de AI Academy. 

*NIEUW* Basismodule AI Fundamenten (individueel leertraject op maat)
Een blended volwaardig leertraject in 1-op1 contact met de trainer, voor optimale aansluiting op je werk en privé situatie. 

Wat zou jij met deze waardevolle bagage willen bereiken?

Maak uitgebreid kennis met de fundamenten en achtergronden van Appreciative Inquiry, en de toepassing ervan vanuit de drie invalshoeken organisatieverandering, hoogwaardige bejegening en waarderend onderzoekende grondhouding. Na het volgen van de AI Fundamenten heb je voldoende kennis en praktische ervaringen opgedaan om in je eigen omgeving met Appreciative Inquiry aan de slag te gaan. 

Het individuele leertraject omvat een intake, vaststelling leerdoelen, tien (wekelijkse) ‘leer nuggets’ op maat, vijf Zoom-momenten, twee ‘on-site’ ontmoetingen, organisatie van een groeps-evenement, toetsing, formele certificatie.  Informeer naar de mogelijkheden via cees@ai-academy.nl
Of klik op de button hiernaast. Voor een goede indicatie van de leerstof zie pagina 4 van onze studiegids.

Basismodule AI Fundamenten (mixed-open in-company i.s.m. Den Haag)
Maak zodanig kennis met de kunst van het Waarderend Onderzoeken dat je er in je werk en privé mee aan  de slag kunt. 

Wat zou jij met deze waardevolle bagage willen bereiken?

Maak uitgebreid kennis met de fundamenten en achtergronden van Appreciative Inquiry, en de toepassing ervan vanuit de drie invalshoeken organisatieverandering, hoogwaardige bejegening en waarderend onderzoekende grondhouding. Na het volgen van de AI Fundamenten heb je voldoende kennis en praktische ervaringen opgedaan om in je eigen omgeving met Appreciative Inquiry aan de slag te gaan. Deze basismodule omvat in totaal zes studiedagen, in blokken verspreid over maximaal vier maanden.

De opleiding wordt georganiseerd in co-creatie met Gemeente Den Haag in de vorm van een zogenoemde “mixed-open in-company”. De diversiteit van “internen” en “externen” zorgt voor een verrijking van de leerervaring, en biedt bij uitstek gelegenheid om een echte AI-summit mee te maken als onderdeel van het leerproces. Informeer naar de mogelijkheden via cees@ai-academy.nl
Of klik op de button hiernaast. Voor een goede indicatie van de leerstof zie pagina 4 van onze studiegids.

Verdiepende AI masterclasses
Relevante thematiek voor AI-alumni en terzake geïnteresseerden

.

Hoe wil jij de kunst van het relationeel handelen benutten?

Vanaf 2021 lanceert AI Academy in samenwerking met ontwikkelpartner Gemeente Den Haag een geheel vernieuwd verdiepingsprogramma, in de vorm van vier tweedaagse thema-modules, die je afzonderlijk en in eigen tempo kunt volgen:

 1. AI als vooruitstrevende methode voor duurzame organisatieontwikkeling
 2. AI en wijsheid: filosofie en sociaal construct
 3. Faciliteren van AI groepsprocessen
 4. AI als zijnswijze, in de verbinding tussen lichaam en geest

 

Voor deelnemers met het AI Academy Basiscertificaat (of equivalent) is dit programma de uitgelezen volgende stap op weg naar volledige HBO certificatie. Zij volgen daartoe minstens drie van de vier modules aangevuld met oefen en reflectie opdrachten.

 

 

Organisatie-professionals, die zich qualitate qua voelen aangetrokken tot één of meer van de thema’s, zijn van harte welkom om deel te nemen, en krijgen ter overbrugging van de AI-terminologie een korte online adaptatiesessie aangeboden.

 

Voorlopige planning:

 • Mod 1 (AI & organisatie) komt opnieuw in 2022 of begin 2023 (n.t.b.)  Zie ter info de brochure van de editie d.d. 4-5 november 2021. 
 • Mod 2 (AI & filosofie) is in ontwikkeling
 • Mod 3 (AI en de Kunst van het faciliteren) was op 11 en 12 april 2022. Zie hier de brochure.
 • Mod 4 (AI als zijnswijze) staat gepland voor 1 en 2 november 2022

Informeer naar de mogelijkheden via cees@ai-academy.nl. En klik op de button hiernaast om je aan te melden voor de eerstvolgende module.

 

Appreciative Inquiry in-company programma op maat voor uw organisatievraagstuk
Een effectieve en efficiënte manier om medewerkers de leergang te laten volgen, met een extra ‘multiplier’ effect,
omdat de deelnemers elkaar intercollegiaal aanvullen en versterken.
 • Een impactvolle manier van action learning
 • beschikbaar vanaf een (potentieel) aantal van twaalf deelnemers namens dezelfde organisatie
 • desgewenst ondersteuning bij informatiesessies en interne werving van deelnemers
 • deelnemers werken aan hun eigen casuïstiek en tevens aan collectieve speerpunten
 • programma wordt op maat samengesteld uit de modules en blokken van de AI Academy
Effectief

 • deelnemers stimuleren en versterken elkaar intercollegiaal
 • continue ‘spin-off’ in de organisatie
 • deelnemers kennen elkaars context
 • programma focust mede op de strategische speerpunten van de organisatie
Efficiënt

 • leren vindt plaats op eigen locaties en binnen zelf georganiseerde tijdsblokken
 • efficiëntie-voordelen inzake studiebegeleiding komen ten voordele van de opdrachtgever
 • mogelijkheid voor niet-deelnemers binnen de organisatie om programmaonderdelen bij te wonen
Accreditatie

 • deelnemers die voldoende studieonderdelen hebben gevolgd, komen desgewenst in aanmerking voor HBO certificatie via de AI Academy Practitioner module
Investering

 • na uitgebreide intake en programma-ontwerp wordt een vaste prijs overeengekomen
 • financiële voordelen per deelnemer kunnen oplopen tot 30% ten opzichte van de open leergang
Ja, ik wil graag meer weten over de toegevoegde waarde van een in-company programma binnen mijn organisatie.