Leeraanbod

Appreciative Inquiry Academy

Download onze studiegids met uitgebreide informatie.

Ben je klaar voor een volgende stap in jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling, schrijf je dan hieronder in voor de module die jou het meeste aanspreekt.

Basismodule AI Fundamenten
Maak zodanig kennis met de kunst van het Waarderend Onderzoeken dat je er in je werk en privé mee aan  de slag kunt. 

Wat zou jij met deze waardevolle bagage willen bereiken?

Maak uitgebreid kennis met de fundamenten en achtergronden van Appreciative Inquiry, en de toepassing ervan vanuit de drie invalshoeken organisatieverandering, hoogwaardige bejegening en waarderend onderzoekende grondhouding. Na het volgen van de AI Fundamenten heb je voldoende kennis en praktische ervaringen opgedaan om in je eigen omgeving met Appreciative Inquiry aan de slag te gaan.

Deze basismodule kent vier leerblokken van in totaal zes dagen, verspreid over maximaal drie maanden. De studielocatie is centraal in Nederland. Voordat je aan de opleiding begint, heb je je eerste leerervaring al gehad: een AI interview door één van de leermeesters. Deze leergang wordt verzorgd door Appreciative Inquiry Practitioners met een brede ervaring.

Download onze studiegids voor meer informatie.

Verdiepingsmodule AI gespreksvoering
Verfijn je vraag- en luistervaardigheden zodat je de ander waarderend onderzoekend kunt bekrachtigen.

.

Hoe wil jij de kunst van het relationeel handelen benutten?

Deze verdiepingsmodule richt zich speciaal op het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit van communicatie, door middel van waarderend onderzoekende bejegening van de ander. Dit variëert van het vlottrekken van vastgelopen conversaties tot het generatieve, bekrachtigende interview, en hoe je iemands verhaal aan het papier toevertrouwt. Het draait om je grondhouding en de kunst van het stellen
van richtinggevende vragen.

Deze verdiepingsmodule kent zes studiedagen, verspreid over maximaal zes maanden. De studielocatie is centraal in Nederland. Tijdens een intakegesprek wordt nagegaan of je over voldoende AI basiskennis beschikt om in deze module te kunnen instromen. Deze leergang wordt mede verzorgd door experts en docenten op academisch niveau en begeleid door een Appreciative Inquiry Practitioner als kerndocent.

Download onze studiegids voor meer informatie.

Verdiepingsmodule AI groepsprocessen
Verfijn je facilitatie vaardigheden zodat je met succes een Appreciative Inquiry Summit kunt verzorgen.

Hoe ga jij ervoor zorgen dat elk AI groepsproces tot gerichte acties leidt? 

Deze verdiepingsmodule richt zich speciaal op het ontwerpen en begeleiden van groepsbijeenkomsten waarin de deelnemers worden uitgenodigd en ondersteund om waarderend onderzoek mee te maken. De AI summit is de meest uitgebreide vorm, en een prima uitgangspunt om op te variëren, afhankelijk van groepsgrootte en beschikbare tijd. Het gaat om een complexe interventie die aandacht en expertise vraagt in de voorbereiding, de uitvoering en de nazorg. met Appreciative Inquiry aan de slag te gaan.

.

Deze verdiepingsmodule kent zes studiedagen, verspreid over maximaal zes maanden. De studielocatie is centraal in Nederland. Tijdens een intakegesprek wordt nagegaan of je over voldoende AI basiskennis beschikt om in deze module te kunnen instromen. Deze leergang wordt mede verzorgd door experts en docenten op academisch niveau en begeleid door een Appreciative Inquiry Practitioner als kerndocent.

Download onze studiegids voor meer informatie.

Certificatiemodule AI Practitioner
HBO gecertificeerde examenopdracht om aan te tonen dat je je vertrouwd voelt als Appreciative Inquiry beoefenaar, en op weg bent naar meesterschap.

.

Hoe geef jij je pad naar meesterschap verder vorm?

Hogeschool SDO valideert de verworven kennis en beoordeelt de opgebouwde portfolio en het eindwerkstuk, uitmondend in een wettelijk HBOcertificaat. De voorbereiding en het examen vormen de laatste stap in het drieluik dat tevens wordt gevormd door de module AI Fundamenten en één van beide AI Verdiepingsmodules. Ook het volgen van de in-company variant van onze AI Actieleergang geeft toegang tot het certificatietraject. Het afgelegde examen kan met 40 EC (European Credits) worden gewaardeerd als minor van de bachelor Bedrijfskunde.

 

Het Practitioner traject wordt geacht in zes maanden volbracht te zijn. Gedurende die periode volg je als deelnemer twee studie-/adviesdagen, ter bekrachtiging van je grondhouding en kwaliteit van communiceren. Je maakt deel uit van een subset samen met andere examinandi, en je ontvangt persoonlijke examenbegeleiding.

Download onze studiegids voor meer informatie.

Appreciative Inquiry In-company programma
Een effectieve en efficiënte manier om medewerkers de leergang te laten volgen, met een extra ‘multiplier’ effect,
omdat de deelnemers elkaar intercollegiaal aanvullen en versterken.

 • Een impactvolle manier van action learning
 • beschikbaar vanaf een (potentieel) aantal van twaalf deelnemers namens dezelfde organisatie
 • desgewenst ondersteuning bij informatiesessies en interne werving van deelnemers
 • deelnemers werken aan hun eigen casuïstiek en tevens aan collectieve speerpunten
 • programma wordt op maat samengesteld uit de modules en blokken van de AI Academy

Effectief

 • deelnemers stimuleren en versterken elkaar intercollegiaal
 • continue ‘spin-off’ in de organisatie
 • deelnemers kennen elkaars context
 • programma focust mede op de strategische speerpunten van de organisatie

Efficiënt

 • leren vindt plaats op eigen locaties en binnen zelf georganiseerde tijdsblokken
 • efficiëntie-voordelen inzake studiebegeleiding komen ten voordele van de opdrachtgever
 • mogelijkheid voor niet-deelnemers binnen de organisatie om programmaonderdelen bij te wonen

Accreditatie

 • deelnemers die voldoende studieonderdelen hebben gevolgd, komen desgewenst in aanmerking voor HBO certificatie via de AI Academy Practitioner module

Investering

 • na uitgebreide intake en programma-ontwerp wordt een vaste prijs overeengekomen
 • financiële voordelen per deelnemer kunnen oplopen tot 30% ten opzichte van de open leergang

Download onze studiegids voor meer informatie.

Ja, ik wil graag meer weten over de toegevoegde waarde van een in-company programma binnen mijn organisatie.