Door Cees Hoogendijk en Gert Veenhoven, founders van AI Platform

Bijna een jaar geleden schreven we de column “AI Academy in een nieuw jasje”. Dat jasje verwees naar ons nieuwe logo. En ook dit inhoud van de jas – lees onze leergang – kreeg een flinke kwaliteitsinjectie. We zijn verder gegroeid dan we toen voor mogelijk hielden.
AI Academy mag zich sinds enige tijd verheugen met haar compleet nieuwe studiegids.  En die jas van toen is een prachtige mantel geworden, genaamd AI Platform. Een droom komt uit. Stel je voor een open platform van zoveel mogelijk Nederlandstalige Appreciative Inquiry activiteiten en dito beoefenaars. Met maar één doel: om AI nog sneller en breder te verspreiden dan nu al gaande is.

Waarom? Dat laat zich het gemakkelijkst uitleggen door enkele fragmenten uit onze ‘AI Platform spelregels’ te citeren. Het complete stuk is uiteraard via de website www.ai-platform.nl te downloaden.

Waarom AI Platform?

Wij hebben het Appreciative Inquiry Platform in het leven geroepen om de kunst en kunde van het ‘waarderend onderzoeken’ duurzaam te helpen verspreiden. Door het voor te leven, door het voor te doen in onze masterclasses, door het toe te passen in onze diensten, en door het over te dragen via onze leergang tot AI Practitioner. Daarenboven willen we als AI Platform een etalage bieden aan allen die dezelfde missie nastreven. Wij willen dat we allemaal kunnen Groeien in Waarderen.

Behoor jij tot die ‘allen’ en kennen we elkaar nog niet? Maak je dan bekend via een mail aan meemaken@ai-platform.nl. We gaan het graag meemaken!

AI Platform is een sociale onderneming zonder winstoogmerk, omdat een eventueel positief saldo wordt besteed aan een bijdrage aan de verspreiding van AI, en zonder verliesmogelijkheid, omdat gedane investeringen door de oprichters alleen ten laste worden gebracht als de onderneming dat kan dragen
AI Platform is een ‘marktplaats’ voor aanbieders en afnemers van op AI gebaseerde producten en diensten
AI Platform is bovenal een ‘community’ van en met haar meemakers: professionals die op enigerlei wijze met hun kennis en kunde bijdragen aan het realiseren van AI producten en diensten.

We zijn dus een bedrijf, een netwerk en een community, een leerhuis, een ontmoetingsforum en een kennistransferpunt. En alles wat jij verder nog in AI Platform ziet. We baseren ons werk op vier leidende principes:

 • Waardevol:
  de producten en diensten die via AI Platform worden geboden, weerspiegelen de kwaliteit en professionaliteit van de meemakers die ze leveren; de AI Platform Meemakers beschikken over adequate competenties als AI Practitioner dan wel als expert in het specifieke vakgebied
 • Inclusief:
  wat zoveel betekent als ‘verbonden met elkaar, maar niet exclusief’: elke meemaker is zo vrij als een vogel in het verspreiden van de eigen diensten
 • Win-win:
  de afnemers van de diensten krijgen waar voor hun investering (conform het gestelde in de desbetreffende leveringsvoorwaarden) en de meemakers krijgen een passende vergoeding voor hun inzet
 • Transparant:
  iedere meemaker en afnemer kan weten hoe we bij AI Platform zaken doen, door middel van het bekend maken van spelregels, leveringsvoorwaarden, privacyreglement en een transparantie (financiële) verantwoording

Het draait allemaal om waardevolle wederkerigheid, asynchroon en synchroon. Het draait om het (door)ontwikkelen van ieders waarderend onderzoekende kwaliteiten, op welk niveau die zich ook mogen bevinden.

Wil jij ook verder Groeien in Waarderen? Onderzoek dan eens www.ai-platform.nl in al haar mogelijkheden. En wil je er met eens van ons over praten? Dan bel je Gert op 06-11646919 en Cees op 06-16682098.

P.S.: Wil je aan den lijve ervaren wat AI voor jou kan betekenen? Kom dan naar onze prelude annex proeverij op 7 november in Den Haag. Klik hier voor meer info.