Inschrijfformulier Verdiepingsmodule AI Groepsprocessen

Hartelijke dank voor je interesse!

Alvorens verder te gaan met je inschrijving graag je aandacht voor het volgende.

Deze inschrijving impliceert jouw intentieverklaring tot het deelnemen aan de zesdaagse verdiepingsmodule AI groepsprocessen, zodra deze – bij voldoende deelnemers – wordt ingepland. Daarmee ga je voor de duur van één jaar een voorlopige verplichting aan van €1.979. Als je door – in redelijkheid gezamenlijk vast te stellen – overmacht niet kunt meedoen aan de ingeplande module, dan vervalt deze voorlopige verplichting weer.

De volledige beschrijving van de leveringsvoorwaarden die betrekking hebben op jouw aanmelding kun je hier downloaden.

Op het ontvangen van jouw persoonlijke gegevens is een privacy reglement van toepassing dat je hier kunt downloaden.

Controleer s.v.p. de door jou ingevulde informatie.
Met het verzenden ervan verklaar je je akkoord met onze leveringsvoorwaarden.